Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de laatst gedeponeerde FME-CWM VOORWAARDEN bij de Griffie van de Rechtbank te Rotterdam van toepassing. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Download onze leveringsvoorwaarden